| RO HU

Név
Fő szolgáltatási területei
"Lélek és Fény" Alapítványmissziós munka, braille eszközök, börtön-misszió, szklerózis bet.gyógy, hang-kép anyagok
"Zseb-Ike" Egyesületgyerekek integrálása, korrepetáció, szabadidős tevékenys, nyelvtanítás
“Gyermek Telefonja”gyermekjogvédelem, tanácsadás
Autista gyerekek nappali központjafoglalkoztatás, fejlesztés
Bántalmazott, Elhanyagolt, Kizsákmányolt Gyermek Tanácsadó Központjagyermekvédelem, tanácsadás
Bélbori elhelyező Központelhelyezés
Belvárosi Református Egyházközségegyházi, szegénysorsúak támog, betegek látogatása, ruhasegély
Belvárosi Unitárius Egyházközségegyházi tevékenység, szegények, betegek, segélyek
Bethlen Kata –Székelyudvarhelyi Belvárosi Református Egyházközség Nőszövetségeegyházi nevelés, szociális diakonia, kulturális
Bonus Pastor Alapítványszenvedélybetegek, alkoholfüggők segít., gyógyszerfüggők segí, egyéni tanácsadás, utógondozás
Budvár Szociális Központhátrányos helyzetűek, roma problémák, hajléktalanok segítése, családsegítés, hivatali támogatások
CARITAS - Házibetegápoló központ Székelyudvarhelybeteggondozás, segédeszközök, idősgondozás
Caritas Családsegítő Szolgálattanácsadás, prevenció, csoport-szervezés, közösség-építés, szociális munka
CARITAS- csíkszeredai kirendeltség- Tanácsadó Iroda fogyatékkal élőknektanácsadás, otthoni ápolás, szociális gondozás
CIVITAS Alapítvány a Polgári Társadalomértönkormányzati képzés, pályázatírás, tanácsadás, településfejlesztés, közösségfejlesztés
Családsegítő Központtanácsadás, lelki szolgálat, segítő munka, családi gondok, érdekképviselet
Csibész Alapítványvédett lakóotthon
Csíkszépvízi Ápoló és Gondozó Központorvosi felügyelet, ápolás, gondozás, gyógyszeres ellátás, masszázs, pszichés gondozás
Cukorbetegek Érdekvédelmi Szövetségeorvosi előadás szerv, ifjúsági táborok, kirándulások szerv.
Domus Egyesületszállás-ideiglenes, fiatalok nevelése, fiatalok segítése, egyedülálló anyák
dr. Verestóy Attila Alapítványmagánalapítvány, rászorulók segítése, ösztöndíjak, betegek támogatása
Dr.Imreh Domokos Alapítványegészségügyi ellátás
Együtt a Rák Ellen Egyesületrákmegelőzés, klubtevékenység
Esély Alapítványterápia, gyógytorna, masszázs
Fogyatékkal élő felnőtteket felmérő legfelsőbb orvosi bizottságorvosi komisszió
Fogyatékkal élő személyek juttatásait megállapító és nyilvántartó irodafogyatékosok jogai
Fogyatékkal Élőket Segítő Országos Hatóságérdekképviselet
Gellért Alapítványfogyatékosok gondoz
Gyarapodni Egyesületösztöndíj, támogatások
Gyergyószentmiklósi Ápoló és Gondozó Otthonorvosi felügyelet, ápolás, gondozás, gyógyszeres ellátás, masszázs
Gyergyótölgyesi Neuropszichiatriai Rekuperációs és Rehabilitációs Központszociális ellátást.
Hallássérültek Országos Egyesülete, székelyudvarhelyi fiókklub-tevékenység
HÁLÓ Egyesületközösségépítés, kapcsolattartás, találkozó, tábor, Kárpát-medencei
Hargita Megye Tanácsaönkormányzat
Hargita Megyei Drogellenes Bizottságdrog
Hargita Megyei Mozgássérültek Szervezetemozgássérültek
Hargita Megyei Munkaerő Elhelyező Ügynökségállásközvetítés, munkanélküli segély
Hargita Megyei Nyugdíjpénztárnyugdíjhivatal, nyugdíjak, temetkezési segély, speciális törvények, gyógykezelési jegyek
Harmónia Gyermekvédelmi Egyesületegészséges életmód, tartásjavító torna, hulladékválogatás
Ház a Holnapért Egyesületárvák nevelése
HOMINEM Alapítványdiákok támogatása, nyelvórák ingyenesen, adományozás
Humanitas Egyesületnagycsaládok, idős személyek
Jakab Lajos Alapítvány - Lókodi Ökumenikus Öregotthonidősek, öregotthon
Kis Szent Teréz Római Katólikus Plébániatevékenységek
Lakossági Tanácsadó Iroda -Székelyudvarhelytanácsadás, információ, törvénytár
Lókodi Ifjúsági Alapítvány-LIAárvák nevelése, szakképzés, ifjúsági falu
Magánvállalkozók SzövetségeKépzési lehetőség, tájékoztatás
Máltai Szeretetszolgálatszegény családok, intézmények
MaMo Egyesületterhességi teszt, tanácsadás, kismama klubb, felvilágosítás, krízis terhesség
Mozgássérültek Szervezetemozgássérült gondoz., érdekvédelem
Napsugár az esőben Egyesületértelmi fogy. okt.
Nemlátók Reménység Alapítványanemlátók képviselete, kultúrtevékenység, sporttevékenység, vallásos tevékenység, segítségnyújtás
Neuromotorikus Járóbeteg Típusú Rekuperációs Központkezelés fogyatékosok
Neuromotorikus Járóbeteg Típusú Rekuperációs Központkezelés fogyatékosok
Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztáranyugdíjas segélyzése, szociális, kulturális, énekkar, tánccsoport
Oklándi elhelyező központgyerekelhelyezés
Omega Alapítványfogyatékosok, romák
Orbán Alapítványértelmi fogyatékosok, mozgássérültek, oktatás, nevelés
Pastor Bonus Papiotthonöregotthon
Philadelpia Alapítványfiatalok segítése, tanácsadás
Pro Autist Alapítványautisták segítése
Pro Down Alapítványdown szindromások, táboroztatás, kapcsolattartás
Pro Societas Egyesületszociális elemzések, kutatások
Református Diákotthon Alapítványifjúság, nevelés, kiegészítő oktatás, vallásos tevékenység, táboroztatás
Református Öregotthonöregotthon
Rotary Club Egyesület - Székelyudvarhelysegítés, partnerség, tisztesség
Salus Egyesületházi beteggondozás, egészségügyi nevelés, szaktanácsadás, továbbképzők
Senectas Alapitványöregek segítése, szociális
SPES Alapítványfogyatékos gyerekek, játszóház
Súlyosan sérült gyermekek elhelyező központjafogyatékos, gyermek
Súlyosan sérült gyermekek elhelyező központjagyerekelhelyezés, fogyatékosok
Székelykeresztúr Polgármesteri Hivatalaönkormányzat
Székelyudvarhely II. Református Egyházközségegyházi tevékenység, öregek, nagycsaládok, hátrányos helyzetűek
Székelyudvarhely II. Unitáarius Lelkészi Hivatalx
Székelyudvarhely III. Református Egyházközségegyházi tevékenység, fiatalok gondozása, beteggondozás-otthoni, árvák segítése, özvegyek segítése
Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalaönkormányzat
Székelyudvarhelyért Alapítványoktatás
Székelyudvarhelyi Ferences Mahlersdorfi Apácarendszociális, óvodai oktatás
Székelyudvarhelyi Ifjúsági Alapítvány –SZIAszociális ösztöndíj, ifjúság segítése , rendezvények
Szent Ágoston Nappali Foglalkoztató Központegyéni fejlesztés, gyógytorna, tanácsadás
Szent Anna elhelyező központgyerekelhelyezés
Szent Anna Speciális Ipari Iskolaszakképzés
Szent Miklós Kolping Családszakképzés
Szent Miklós-hegyi Római Katólikus Plébánia és Főesperesi Hivatalx
Szentegyháza Polgármesteri Hivatalaönkormányzat
Udvarhelyi Fiatal Fórumfiatalok érdekképviselete, információ, rendezvények, közéleti tevékenység, irodai szolgáltatás
Vakok és Gyengénlátók Szövetsége-Hargita-Kovászna megyei fiókgyengénlátók
Wolter Alapítványárvák segítése, képzés, tanácsadás, átmeneti szállás, védett műhely