| RO| HU|

Muncã, tineret

Titlu
Descriere
Detalii
Lege
fărălegea
fărălegea
Ajutor de alimenteAjutor de zahar si fainadetaliifără
alegerea locului de muncă și al profesieiNimeni nu poate fi obligat sa munceasca sau sa nu munceasca într-un anumit loc de munca ori într-o anumita profesie, oricare ar fi acestea (L 53/2003). fărălegea
angajarea minorilorMinorii sub virsta de 15 ani nu pot fi angajati ca salariati.detaliilegea
angajarea minorilor Persoana fizica dobândeste capacitate de munca la împlinirea vârstei de 16 ani. Persoana fizica poate încheia un contract de munca în calitate de salariat si la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali, pentru activitati potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele sale, daca astfel nu îi sunt periclitate sanatatea, dezvoltarea si pregatirea profesionala. (L 53/2003). fărălegea
ateliere protejateStatul acordă diferite facilități pentru unitățile protejate.detaliifără
concediu de maternitateCetatenii au dreptul la concediu de maternitate platit (Constituția României). fărălegea
contractul individual de muncăContractul individual de munca este contractul în temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, în schimbul unei remuneratii denumite salariu (L 53/2003-Codul Muncii). fărăfără
discriminareOrice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat, bazata pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, vârsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala, este interzisa (L 53/2003). detaliilegea
dreptul la muncăDreptul la munca nu poate fi ingradit. Alegerea profesiei si alegerea locului de munca sint libere. Salariatii au dreptul la protectia sociala a muncii (Constituția României). fărălegea
incapacitate temporară de muncăDreptul angajatilor la ajutoare materiale in cadrul asigurarilor sociale de stat constituie unul din drepturile fundamentale ale oamenilor muncii, garantat prin Constitutie. Acest drept se realizeaza din fonduri de stat, angajatii fiind scutiti de plata oricarei contributii. fărăfără
îndemnizația de șomajSolicitarea indemnizatiei de somajdetaliilegea
munca forțatăMunca fortata este interzisa (L 53/2003).detaliilegea
munca în străinătate-libertatea de alegereCetatenii români sunt liberi sa se încadreze în munca în statele membre ale Uniunii Europene, precum si în oricare alt stat, cu respectarea normelor dreptului international al muncii si a tratatelor bilaterale la care România este parte (L 53/2003). fărălegea
subvenții pentru angajarea absolvențilorSubvenții acordate angajatorilor din bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru încadrarea în muncă a absolvenților instituțiilor de învățământ detaliilegea
subvenții pentru angajarea persoanelor cu handicapSubvenții acordate angajatorilor care au sub 100 de angajați și incadrează în muncă persoane cu handicap detaliilegea
subvenționarea locurilor de muncăSubvenționarea locurilor de muncă pentru executarea unor lucrări si activități de interes pentru comunitățile localedetaliilegea
subvenționarea locurilor de muncăSubvenții acordate angajatorilor care încadrează în muncă persoane in vârstă de peste 45 de ani sau întreținători unici de familie detaliilegea

 


Lincuri utile:

* burse-1
* medierea muncii, căutare loc de muncă-1
* medierea muncii, căutare loc de muncă-2
* medierea muncii, căutare loc de muncă-3
* medierea muncii, căutare loc de muncă-4
* medierea muncii, căutare loc de muncă-5
* tineret
* tineret
* tineret
Agentia pentru Sprijinirea Studentilor
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
Autoritatea Nationalã pentru Protectia Copilului si Adoptie
Casa Județeană de Pensii Harghita
Centrul de Parteneriat pentru Egalitate
Centrul Virtual de Resurse in Asistenta Sociala
Consiliul Județean Harghita
Consiliul National pentru Prevenirea Discriminarii
Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Socială
Direcția Generală de Muncă si Solidaritate Socială
Guvernul României
IFINET - Uniunea Centrelor de Informare si Consultanță pentru Tineret
Inspecția Muncii
Institutul pentru Politici Publice
Ministerul Educației și Cercetării
Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse
Oficiul Migrației Forței de Muncă
Prefectura Județului Harghita
UNICEF

 

Vissza