| RO HU

Munkavállalás, fiatalok

Téma
Leírás
Részletes
Törvény
diszkriminációTilos bármilyen, a munkavállalóval szembeni diszkrimináció, nemre, szexuális orientációra, genetikai jellemzőkre, életkorra, nemzeti hovatarozásra, fajra, bőrszínre, etnikumra, vallási hovatartozásra, politikai opcióra, társadalmi eredetre, hátrányos helyzetre, családi felelősségre, szakszervezeti hovatartozásra vagy ilyennemű tevékenységekre való hivatkozással.(Munkatörvénykönyv)nincstörvény
egyéni munkaszerzõdésA munkaszerzõdés az a szerzõdés, amely alapján a munkavállaló személy a munkaadónak munkabér ellenében munkát végez (Munkatörvénykönyv).részletesnincs
ÉlelmiszersegélyÉlelmiszersegély-liszt-cukorrészletesnincs
kényszermunkaA kényszermunka tiltott. (Munkatörvénykönyv)részletestörvény
kiskorúak dolgoztatásaA fizikai személy 16. életéve betöltése után válik munkaképessé. A 15. életévet betöltött személy is köthet munkaszerződést, szüleje vagy törvényes képviselője belegyezésével, de csak akkor, ha egészsége, fejlődése és szakmai felkészítése nem veszélyeztetett. A birósági úton gyámság alá helyezett személyeknek alkalmazása tilos. (Munkatörvénykönyv)nincstörvény
kiskorúak foglalkoztatásaTilos 15 éven aluli kiskorúak alkalmazása. (Románia Alkotmánya)nincstörvény
külföldi munkavállalás szabadságaA román állampolgár az Európai Unió államaiban és bármilyen más államban szabadon munkát vállalhat, a nemzetközi munkajog normáinak és a kétoldalú egyezmények függvényében.(Munkatörvénykönyv)nincstörvény
munkahely, szakma megválasztásaSenki nem kötelezhetõ arra, hogy adott munkahelyen vagy bizonyos szakmában dolgozzék, vagy ne dolgozzék, bármi is legyen az (Munkatörvénykönyv)nincstörvény
munkához való jogA munkához való jog nem korlátozható. A foglalkozás és a munkahely megválasztása szabad. Az alkalmazottaknak joguk van a munka szociális oltalmához. (Románia Alkotmánya)nincstörvény
munkaképtelenségIdőszakos munkaképtelenség esetén az állampolgárok anyagi segítségre jogosultaknincsnincs
munkáltatókA munkáltatók állami támogatásban (bérek kifizetésében) rászesülnek, ha hátrányos helyzetű 16-25 év közötti fiatalokat alkalmaznak meghatározott időre (min. 1 év)nincstörvény
munkanélküli segélyMunkanélküli segély igényléserészletestörvény
szolidaritási szerződésA hátranyos helyzetű 16-25 év közötti fiatalok törvény által előírt "szolidaritási szerződést" köthetnek a Munkaüggyel ami azt jelenti, hogy a Munkaügy köteles a munkaadóknál ideiglenes felvételüket támogatni.nincstörvény
szülési szabadságAz állampolgároknak joguk van a fizetett szülési szabadsághoz. (Románia Alkotmánya)nincstörvény
támogatás fogyatékosok alkalmazásáraTámogatás a munkanélküli segélyalapból azoknak a munkaadóknak, akiknek 100-nál kevesebb alkalmazottjuk van, és fogyatékos személyt alkalmaznak részletestörvény
támogatás friss végzősök alkalmazásáraTámogatás a munkanélküli segélyalapból azon munkaadóknak, akik friss végzősöket alkalmaznakrészletestörvény
támogatás munkanélküliek alkalmazásáraTámogatás munkaadóknak, akik nyilvántartott munkanélkülieket alkalmaznak közhasznú munkárarészletestörvény
támogatás munkanélküliek alkalmazásáraTámogatás olyan munkaadóknak, akik 45 éven felüli munkanélkülit vagy egyedüli családfenntartó munkanélküli személyt alkalmaznakrészletestörvény
védett egység/műhelyVédett műhely létrehozása esetén az állam kedvezményeket biztosít. részletesnincs

 


Ide kapcsolódó linkek:

* állásközvetítés, munkakeresés-1
* állásközvetítés, munkakeresés-2
* állásközvetítés, munkakeresés-3
* állásközvetítés, munkakeresés-4
* állásközvetítés, munkakeresés-5
* állásközvetítés, munkakeresés-6
* állásközvetítés, munkakeresés-7
* ifjúság
* ifjúság
* ifjúság
* ifjúság
* ösztöndíj-1
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor
Centrul de Parteneriat pentru Egalitate
Diákokat Támogató Ügynökség
Gyermekvédelmi és Örökbeadási Országos Hatóság
Hargita Megye Tanácsa
Hargita megyei Családügyi és Társadalomvédelmi Igazgatóság
Hargita Megyei Nyugdíjpénztár
IFINET-Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége
Inspecţia Muncii
Institutul pentru Politici Publice
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
Oficiul Migraţiei Forţei de Muncă
Oktatási és Kutatási Minisztérium
Országos Diszkriminációellenes Tanács
Prefektúra Hargita megye
Románia Kormánya
Szociális Munka Erőforrásainak Virtuális Központja
UNICEF

 

Vissza